Många av oss gamla Final Fantasy-rävar minns med värme de turordningsbaserade strider som de äldre spelen hade. Stridssystemen har dock under årens lopp gått mer och mer åt realtidshållet, och i kommande Final Fantasy XVI verkar det nå sin kulmen.

Producent Naoki Yoshida har tidigare förklarat att de satsat på realtid eftersom han i många år hört kommentarer från spelare som "inte förstår grejen med att välja kommandon i spel", framför allt från yngre spelare som normalt sett inte spelar rollspel. Det är alltså denna målgrupp de valt att sikta in sig på, och i en färsk intervju med Comic-days (japanska) säger han sig vara fullt medveten om att alla inte kommer att gilla spelet.

Han påpekar återigen vikten av att inte bara locka gamla Final Fantasy-fans, utan även en yngre generation av spelare som är vana vid att kunna trycka på en knapp för att skjuta ett vapen eller svinga ett svärd. Samtidigt är han medveten om att han inte kan göra alla nöjda, och därför har han instruerat sitt team att "skapa något som vi tycker är intressant".

Älskare av att vänta på sin tur i striderna får alltså hoppas på att spelet har andra starka punkter som väger upp. Vi vet till exempel att vi fortfarande kommer att ha gruppmedlemmar, även om de kommer att vara helt datorstyrda. Å andra sidan blir det ingen öppen spelvärld.