Nästa år släpps Resident Evil 4, och hur bra det än blir törs vi lova att det inte blir lika stilbildande som originalfyran. Tredjepersonsvyn snett bakom axeln startade en våg av liknande spel och är idag standard. I en diskussion med stilbildaren Shinji Mikami på Resident Evils japanska Youtube-kanal (nedan) bekräftas det att kamerapositionen inte var tänkt att revolutionera.

De upptäckte helt enkelt att den nya vinkeln fungerade tillfredsställande.

It felt natural, oddly enough. We weren't planning on doing something innovative, but in the end everyone kept saying we did. To us personally, we just thought that angle was better. We weren't trying to do something new or groundbreaking, there was none of that.

Kort sagt tyckte Mikami (regissör och författare) och teamet att det fungerade bättre än tidigare låsta kameravinklar. Capcoms Jun Takeuchi avslöjar att exempelvis Gears of War-teamet byggde sitt spel på kameravinkeln. Den första utomstående som hyllade greppet var dock Smash Bros. starke man, Masahiro Sakurai. Och man kan lugnt säga att fler prisat tekniken sedan dess.

För att inte säga: efterliknat den.