Under spelmässan CEDEC 2022 redogjorde Sonys Kenjo Akiyama (tack, VGC) för beteenden bland Playstation-spelare världen över. Akiyama hävdar att att japanska spelare i synnerhet tenderar att hålla sig till ett spel under längre tid, då de samlar fler troféer än spelare i övriga världen.

Men! Vad gäller gräddan, "Platinum Trophies", är det andra bullar. Asiatiska (Japan ej inräknat) och europeiska spelare är mest troliga att håva in platinatroféer medan amerikaner är minst troliga. Akiyama poängterar dock att japanska spelare och övriga Asien är bättre trofésamlare i titlar som anses vara svåra. Enligt honom kan detta förklaras med en "Ge aldrig upp!"-attityd.

I annan statistisk framgår att digitala spel är mest poppis i USA, och minst i Japan.