Internetstiftelsen har släppt den årliga rapporten Svenskarna och internet, en godisskål för de som gillar statistik om våra internetvanor. Och för oss spelande svenskar är kapitel 8 - Gaming och influencers - extra intressant. Där får vi bland annat veta att ju yngre vi är, desto mer spelar vi. Följaktligen är folk födda på 10-talet landets mesta spelare.

En fråga i rapporten gäller om folk spelat på dator, konsol, mobil eller surfplatta under de senaste 12 månaderna. Sammantaget svarar ungefär 55 procent ja (53 procent kvinnor, 58 procent män). Respondenterna delas också in i gruppe beroende på vilket decennium de är födda. Av folk födda på på 20- till 40-talet svarar 26 procent ja, vilket ändå är en ökning från 21 procent förra året. Sen sen stiger kurvan för varje yngre åldersgrupp. 10-talister (från 8 år och uppåt) är alltså de som spelar mest - där svarar 91 procent ja. Det är ner från 94 procent förra året, men det betonas att konsol inte fanns med som svarsalternativ förra året, vilket kan påverka svaren.

Källa: Internetstiftelsens rapport "Svenskarna och internet 2022"

Mängden spelande bland män och kvinnor beror på hur gamla de är. Bland personer födda på 70-talet och framåt så spelar männen mer än kvinnorna, medan det är tvärtom för 60-talister och äldre - där spelar kvinnorna mer.

Källa: Internetstiftelsens rapport "Svenskarna och internet 2022"

28 procent svarar att de har umgåtts med vänner i digitala spel det senaste året. Fler män än kvinnor gör det: 34 respektive 22 procent. Studenter dominerar här: 62 procent svarar ja, medan siffrorna är 20 procent för folk som arbetar och 10 procent för pensionärer.

Fördelat på ålder så är yngre mest aktiva även här: 74 procent av de tillfrågade 10-talisterna umgås i digitala spel. Sen minskar det i takt med åldern ner till 60-talisterna, där 11 procent svarar ja. Sen vänder det: 13 procent 50-talister socialiserar i spel, en ökning som möjligen förklaras av att många i gruppen är nyblivna pensionärer. Men för de äldre grupperna - 20- till 40-talister - är siffran bara 8 procent.

Källa: Internetstiftelsens rapport "Svenskarna och internet 2022"

För mer statistik, förklaringar, urvalskriterier och annat tar du en titt på hela rapporten - Svenskarna och internet 2022.