Under ganska lång tid har det (både inofficiellt och officiellt) snackats om Assassin's Creed Infinity, som ska bli en slags "inkörsport" för framtida Assassin's Creed-titlar. Nyligen stod det klart att både Red och Hexe (arbetstitlar) kommer dra nytta av plattformen. Ubisoft undersöker också möjligheten att ge multiplayer nytt liv via Infinity. Så... vad innebär exakt Assassin's Creed Infinity?

I en nyligen publicerad finansrapport (tack, Gamesradar) försöker Ubisoft koka ner det hela.

At its heart, Assassin’s Creed Infinity will be a gateway for all Assassin’s Creed experiences where the metastory will live asynchronously. This project will allow us to link games with a common and more coherent narrative thread that will reward players for their involvement in the universe, driving engagement, while at the same time providing more discoverability for the content we create.

Fullständigt glasklart! Eller inte. Förhoppningsvis blir det enklare att förstå i praktiken. Samtidigt, om man skärskådar texten, lär en del välkomna det faktum att seriens metastory ska länkas samman på ett mer sammanhängande vis. Exakt hur detta blir är dock svårt att räkna ut.

Nästa Assassin's Creed släpps under 2023 och Mirage (intryck) kommer inte dra nytta av Infinity. Sannolikt lär inte plattformen nå oss ens under 2023, så Ubisoft har tid att bena ut sin förklaring.