Warhammer 40,000: Rogue Trader utannonserades till stora applåder i mitten av året, även om vissa förfasades över att en sister of battle och en space marine till synes följer en rogue trader. Vi fick därefter en första utvecklardagbok, och nu är det andra avsnittet här.

I den försäkras vi om att spelet bjuder på mycket mer än bara strider – det är trots allt ett CRPG – inklusive resande, utforskande, intriger och annat. Precis som namnet antyder kretsar spelet kring en så kallad rogue trader, som med frihet få andra i imperiet åtnjuter har i uppdrag att utforska världen.

Världen är i detta fall Koronus Expanse, som är en i stort outforskad sektor som imperiet och dess kejsare haft förhållandevis lite kontakt med, vilket lett till att utomjordiska raser är de som etablerat sig där.