Lite hyfs kommer man långt med. Det gäller inte minst för de konsumenter som kontaktar japanska Nintendo för att reparera eller byta ut en felande produkt. Kyodo News rapporterar en ny policy där Nintendo kan vägra service om kunden i fråga uttrycker hot eller trakasserier.

Nintendo ska ha fått stor uppbackning i sociala medier för hur Nintendo skyddar sina anställda. Ros har även kommit från regeringshåll. En talesperson för hälsoministeriet är positivt inställd:

Some corporations have started taking a resolute stance against the issue, which is effective.

Regeln trädde i kraft i oktober och handlar uttryckligen om att man inte är skyldig att hjälpa kunden med felaktig hårdvara om exempelvis hot och orimliga krav förekommer.

Kort sagt: bete dig. Undertill hittar du listan som Nintendo nyligen klubbade.

  • Intimidation or threats

  • Insulting or denigrating remarks

  • Invasion of privacy

  • Excessive demands, such as for a free repair when the warranty has expired

  • Demanding an apology from Nintendo or its staff without reasonable cause

  • Excessively repeating the same request or complaint

  • Defamatory comments on social networks or websites