Den värmländska spelkolossen Embracer Group släppte i morse sin senaste kvartalsrapport. Det är positiva siffror och ord i rapportens inledning, men samtidigt skriver vd:n Lars Wingefors om sänkt vinstprognos och att det kan bli tal om att göra sig av med vissa dotterbolag. Efter rapporten sjönk aktien med nära 20 procent i dag.

Wingefors skriver att den ekonomiska oron i världen påverkar företaget, men även svalt mottagande för företagets spel under kvartalet (läs: Saints Row) och den dagsfärska Dead Island 2-förseningen bidrar.

För koncernen som helhet förväntar vi oss nu en Justerad EBIT på 8,0-10,0 miljarder SEK för räkenskapsåret 2022/23 medan vi återupprepar prognosen 10,3-13,6 miljarder SEK för räkenskapsåret 2023/24. Vår nedjusterade prognos för räkenskapsåret 2023/24 återspeglar ett blandat mottagande för några av våra viktigaste lanseringar inom PC/Console under andra kvartalet som bedöms påverka katalogförsäljningen kommande kvartal, förskjutningar i pipelinen för PC/Console inklusive Dead Island 2 vars lansering nu är planerad till 28 april, och en mer försiktig bedömning av den nuvarande makroekonomiska situationen, särskilt med hänsyn till segmenten Mobile Games och Tabletop Games. Prognosen omfattar ett spann av tänkbara utfall av ett partner- och licensavtal med ett antal branschpartners, som förväntas bli klart under räkenskapsåret 2022/23.

Högre kostnader på grund av ekonomisk turbulens och oro i världen kommer skärpa kraven på hur bolagen i Embracer-sfären levererar ekonomiskt.

Med det sagt, världen har förändrats till det sämre på många områden, och blivit mörkare de senaste månaderna. Vi måste anpassa oss till geopolitiska och sociala utmaningar runt om i världen och nya makroekonomiska realiteter. Högre kapitalkostnader kommer att påverka vår verksamhet framöver. Justeringen av kapitalkostnaden kommer att innebära att nuvarande och framtida investeringar, både organiska och icke-organiska, måste tåla högre avkastningskrav för att motivera allokering av kapital.

[...]

Utfallet av denna översyn kan till exempel resultera i rekommendationer från styrelsen gällande framtida särnoteringar (under Lex Asea), om man bedömer att åtagandet ligger i anställdas intresse, skapar högre aktieägarvärde och förbättrar vår strategiska flexibilitet.

Wingefors säger att Volition, som gjorde Saints Row, kommer hamna under Gearbox. Såna här internflyttar kan det bli fler av.

Finansiellt har Saints Row levt upp till ledningens förväntningar under kvartalet. Framgent kommer Volition att ingå i Gearbox som har alla nödvändiga förutsättningar, inklusive en erfaren ledning i USA, för att Volition ska utvecklas framgångsrikt. Det här är den första koncerninterna överlåtelsen där vi överför en större studio mellan operativa koncerner, men det behöver inte nödvändigtvis vara den sista.

Slutligen flaggar Wingefors för att en ny storaffär är på gång innan detta räkenskapsår tar slut den 31 mars nästa år. Det låter som köp av ett företag med en stor serie eller flera storspel under sina vingar:

Den affären omfattar ett antal kommande högbudgetspel under de kommande sex åren. Vi förväntar oss att hela eller delar av avtalet kommer att slutföras under detta räkenskapsår, vilket skulle förbättra förutsägbarheten, reducera affärsrisken samt få positiva effekter på vårt kassaflöde och vinst.