Om Microsoft får köpa Activision Blizzard lutar det åt att de senare får se sina spel släppta på Game Pass. Det är nämligen praxis för alla spel som Microsoft ger ut: dels hamnar de på Game Pass på releasedagen, dels släpps de till både pc och Xbox.

Men Activision verkar inte alls sugna på att få sina spel släppta på prenumerationstjänsten.

I ett dokument som Microsoft lämnat till den brittiska konkurrensmyndigheten Competitive Markets Authority för att stärka sin position, återges Activisions syn på utsikten att få sina spel på Game Pass, rapporterar Pure Xbox. Och det är inget de längtar efter: de menar att Game Pass-närvaro kan medföra "varumärkesutspädning" och att det "kannibaliserar på 'köp-för-att-spela'-försäljning (framförallt på nya releaser)." De framhåller att väldigt få Activision-titlar funnits på Playstation Plus (Sonys motsvarighet till Game Pass), och då alltid spel som funnits till försäljning i flera år.

Så här säger Activision i dokumentet:

Activision is concerned that participation in subscription services could impact its [REDACTED] and would lead to brand dilution and cannibalisation of buy-to-play sales (especially of new releases).

Historically, a very limited number of Activision titles have featured on PlayStation Plus, but these titles have always been older releases that have been provided to PlayStation Plus many years after their initial release via buy-to-play, and are only made available for a limited time. Activision has never published any newer content on multigame subscription services and has no intention to do so in the future.

Microsofts skäl att återge Activisions negativa Game Pass-inställning är för att stärka sin egen ståndpunkt om att ett köp av Activision Blizzard inte kommer vara negativt för konkurrensen i branschen. Alltså: Activision har aldrig släppt nya spel till prenumerationstjänster, men om MS köper dem och lägger spelen på Game Pass så blir spelen mer tillgängliga. Eller med Microsoft egna ord:

Without the Merger, Activision content would not be available on multigame subscription services. The Merger can therefore not make competitive conditions worse, under any circumstances.

Det var i januari i år som det blev känt att Microsoft vill köpa Activsion Blizzard, King med flera för 68 miljarder dollar. Men innan affären blir av måste den godkännas av konkurrensmyndigheter i en rad länder och regioner, och Microsoft bedriver ett intensivt arbete för att muntra upp dessa. Sony, däremot, är inte lika hågade, och har i en rad inlagor lyft fram affären som konkurrenshämmande.

Det är okänt när alla gett besked så att affären kan läggas till handlingarna.