Efter 2023 slutar CD Projekt upp med att aktivt utveckla Gwent: The Witcher Card, det fristående kortspelet som bygger på det mycket populära Gwent i The Witcher 3. Redan sommaren 2020 slutade man uppdatera Playstation- och Xbox-versionerna, och nu når alltså även mobil- och pc-versionerna vägs ände – eller? CD Projekt låter i stället communityt ta över (tack, PC Gamer).

2023 blir sista året som CD Projekt aktivt jobbar med spelet. Vladimir Tortsov, Gwent-regissör, säger att inga ytterligare kort planeras efter 2023 och att: "Förändringen är stor. Det går inte att förneka." Man planerar att gå i mål genom att förse spelet med alla de visioner man har kvar.

72 nya kort ska släppas under 2023, vilka kommer att komplettera kortleken.

2024 träder dock den "okonventionella" planen i kraft, när man ämnar ge communityt kontroll över Gwents framtid. Tortsov och teamet har ännu inte spikat exakt hur detta blir, men man vill att lösningen ska bygga på tillgänglighet. Man ska inte behöva vara en utvecklare för detta.

Det är å ena sidan en fördel, men å andra sidan lär communityt inte få total kontroll.

On the flip side, maybe the system won't be as robust as the tools that our team currently has in terms of full-scale works, adding completely new cards, inventing new abilities and things like that.

Däremot menar Tortsov att balanseringen är något man kan lämna över till spelarna.