Rättelse: Vi skrev tidigare att Microsoft begärde att Sony skulle avslöja kommande titlar till PS5. Det är inte korrekt, och ett missförstånd bland andra journalisten Tom Warren tweetar om. Microsoft begär dokument som kan innehålla konfidentiell information.

It's pretty standard stuff, but I've seen some wildly inaccurate headlines. "Production and a discovery schedule" is legal discovery and document production, not Sony's PlayStation game production.

Original: Det råder stiltje kring Microsofts önskade förvärv av Activision Blizzard. USA:s konkurrensmyndighet, FTC, vill stoppa affären men sista budet var att Microsoft och FTC inte för några förhandlingar med "substans". Microsoft menar dock att konkurrensen inte skadas.

Som ett led i att slåss för sin sak har Microsoft delgett Sony en stämning den 17 januari (via VGC), där man begär att Sony avslöjar dokument vars natur vi inte känner till. Man menar att detta är relevant för att Microsoft ska kunna bygga sitt case mot FTC. Sonys replik har ännu inte kommit.

Nås inget samförstånd mellan Microsoft och FTC ska ärendet dömas av FTC:s interna domare Michael Chappell i augusti. Härifrån kan Microsoft emellertid ta saken vidare till federal domstol.