Världskulturmuseet kommer den 1:a april öppna en utställning om spel (inget aprilskämt vi lovar). Utställningen heter "Världens spel" och kommer beröra såväl fysiska spel som digitala. På världskulturmuseets websida kan man läsa följande om den kommande utställningen.

Människan har i alla tider och på alla möjliga platser spelat tillsammans. Spel är ett sätt att mötas och umgås – både fysisk och digitalt. De kan användas för att lösa konflikter, spå i framtiden eller för att få kontakt med gudomliga väsen. Gemensamt för alla typer av spel är att det finns regler som spelarna måste följa, regler som kan variera i olika grupper och över tid och rum.

Spel och lekar har haft en enorm betydelse för människans utveckling. Genom spel tränar vi många förmågor, inte minst samvaro med andra. Precis som människor utvecklas, utvecklas även nya spel ständigt. I utställningen kommer du kunna följa denna utveckling från dåtid till nutid.

Under utställningen kommer det finnas allt från föreläsningar, möjligheten att träffa föreningar och lyssna på musik. Allt kopplat till spel förstås. Om detta låter intressant så gör en notering i almanackan den 1: april då utställningen har premiär.