Du har spelat Dead Space (2008) och du har spelat Dead Space (2023). Det är dags att känna skräckvibbarna från Dead Space (1998).

Den färska Dead Space-demaken är visserligen också från 2023, men känslan är helt klart en annan. Du kan ladda ner demaken härifrån, och upphovsmannen är Fraser Brumley. Han gjorde spelet av två skäl: en önskan om att lära sig Unreal Engine och chansen att experimentera med PS1-estetiken. En trevlig sidoeffekt är förstås att vi får möjlighet att spela Dead Space-demaken.

Värt att notera är att inte hela spelet gjorts om, utan har mer en demokaraktär. Brumley gissar att spelet tar 10–15 minuter, men han är lite osäker då han blivit "så bra på speed running".

2023 har hittills varit ett stort år för gamla spel. Förutom Dead Space-remaken har vi fått en Metroid Prime-remaster och en Resident Evil 4-reamke. Samtliga har fått lysande mottagande.