Strategiserien Age of Wonders ska som bekant få en fjärde del, och ett intressant inslag som vi ska få leka med är möjligheten att skapa en egen fraktion att spela som. Det finns även en radda färdiga grupper att spela som, såsom dvärgar som gillar att gräva i berg, högfärdiga alvar och magiska tigrar, men möjligheten att skapa något eget och unikt är alltid trevligt.

Allt börjar med ens grupps fysiska form, som till exempel kan vara männniska, halvling, orch, råtta eller padda, vilket påverkar deras utseende och huruvida de till exempel är starka, vildsinta eller lämpade att bo i öknar. Därefter väljer man en kultur, vilket bland annat kan vara mörk, hög, industriell eller barbarisk.

Detta kompletteras sedan med olika fördelar man vill att fraktionen ska ha, dess första "tome" (som ger en förmågor) och till slut vilken typ av ledare som ska styra den. Ett helt klart intressant system som säkert kan ge upphov till en del roliga kombinationer.

Age of Wonders 4 släpps den 2 maj på Xbox Series X/S, pc och Playstation 5.