Förra månaden delade en spelutvecklare med sig av en händelse där Valve nekade att låta honom sälja sitt spel på Steam. Anledningen var att den version han skickat in till dem för granskning innehöll AI-genererat innehåll som, enligt Valve, verkade vara baserat på upphovsrättsskyddat material. Han var därför tvungen att bevisa att han ägde rättigheterna till allt innehåll som AI-modellen tränats med eller helt ta bort AI-resurserna.

Han förbättrade istället resurserna för hand och fick därefter avslag. Nu har Valve klargjort sin position gällande AI-genererat innehåll i ett uttalande till VGC. Där säger de att de inte har något emot innehållet ifråga, utan att deras ställning helt baseras på de gällande upphovsrättslagarna och osäkerheten kring rättigheterna för AI-genererat material.

Vi vet att det är en teknik i konstant utveckling, och vårt mål är inte att avskräcka från att använda den på Steam; istället jobbar vi med hur vi kan integrera den i våra existerande granskningspolicyer. I klarspråk är vår granskningsprocess en spegling av nuvarande upphovsrättslagar- och policyer, inte ett ytterligare lager i vår åsikt. I takt med att dessa lagar och policyer utvecklas över tid, gör även vår process det.