Att spel lånar och inspireras friskt av varandra är ingen hemlighet och knappast något som är icke önskvärt. Några som dock undviker det i möjligaste mån, enligt egen utsago, är Hidemaro Fujibayashi och Eiji Aonuma, som jobbar med Zelda hos Nintendo.

I en intervju med duon, översatt av Nintendo Everything, påpekar journalisten att Elden Ring sägs ha inspirerats mycket av Breath of the Wild, och frågar Fujibayashi om Elden Ring i sin tur var en inspirationskälla när de skapade Tears of the Kingdom.

Ursäkta, men vi hade inte riktigt möjlighet att spela spelet. Vi var för upptagna med utvecklingen av Tears of the Kingdom, vilket resulterade i att vi inte riktigt kunde spela spel. Men vi hörde om det.

Aonuma tillade att även om det finns situationer där han skapar något som liknar ett existerande spel, skulle han aldrig försöka lägga till andras idéer i sina spel, eftersom han är för stolt för det och alltid är ute efter originella idéer.

På frågan om de kan komma att återvända till ett mer "klassiskt Zelda-upplägg" i kommande spel svarade Aonuma att de alltid försöker skapa något som erbjuder mer än tidigare titlar och inte tänker så mycket på de äldre spelen – de föredrar att blicka mot framtiden.