Ubisoft-ägda Massive Entertainment gör Star Wars Outlaws som kan bli ett av 2024 års stora rymdäventyr. Att världen är öppen vet vi och nu gläntar man på dörren till hur stora de olika planeterna är. Julian Gerighty, creative director, berättar för tidningen Edge (tack, Eurogamer):

Det är en grov uppskattning, men storleken på en planet kan bli ungefär motsvarigheten till två zoner i Assassin's Creed Odyssey, exempelvis.

"Två till tre zoner", tillägger han. Det är dock oklart hur många planeter vi har att göra med men vi ska nog inte räkna med 1 000 à la Starfield. Detta då Massive faktiskt byggt alla himlakroppar för hand och inte låtit procedurellt generera en enda. Gerighty säger att det öppna går igen i hur de tar sig an spelarfriheten – som ska vara stor. Action eller stealth? Muta dig till framgång?

Vi fokuserar verkligen på vad open world betyder för spelaren.