Deadline stundar idag för jätteaffären där Microsoft ämnar köpa Activision Blizzard för omkring 700 miljarder kronor. Enligt anonyma men påstått initierade Bloomberg-källor är det inte sannolikt att affären slutförs idag. Detta därför att man vill ha grönt ljus från myndigheter.

Brittiska konkurrensmyndigheten CMA har tidigare sagt nej till affären (molnspelande var orsaken), men har tinat och är villiga att undersöka saken på nytt för att möjligen nå samstämmighet med Microsoft utanför domstolsförhandlingar. Brittiska Competition Appeal Tribunal (CAT) skulle hålla i förhandlingarna från 28 juli, men har nu formellt godkänt uppskov på två månader (via Reuters).

Amerikanska Federal Trade Commission (FTC) har också motsatt sig affären, men nyligen sa appellationsdomstolen i USA nej till FTC:s överklagan, vilket i praktiken ger affären grönt ljus där.

Activision Blizzard-affären i korthet

  • I januari 2022 framkom att Microsoft vill köpa Activision, Blizzard och King för 68,7 miljarder dollar. Affären skulle ge dem kontroll över spel som Diablo, World of Warcraft, Call of Duty och Candy Crush.

  • Myndigheter världen över har granskat vilka effekter affären kan få för konkurrensen. FTC (USA) och CMA (Storbritannien) har ännu inte sagt ja, men i USA har en federal domstol i praktiken gett affären grönt ljus.

  • Microsoft har satt en självpåtagen deadline till den 18 juli, om affären inte är klar då ska man betala en avgift på 3 miljarder dollar till Activision Blizzard. Men detta kan omförhandlas.