Från och med 2027 ska bärbara maskiner som Switch (2?) och Steam Deck ha utbytbara batterier, enligt ny EU-förordning. EU vill som ett led i detta reglera livscyklerna hos batterier så att det är "säkra, hållbara och konkurrenskraftiga". Man vill minska miljömässiga och sociala konsekvenser. Kravet är också att det ska vara enkelt för konsumenter att på egen hand byta ut batterier.

Ett portabelt batteri ska vara redo för att tas bort av användaren och det genom kommersiellt tillgängliga verktyg, utan att kräva specialverktyg, om inte dessa ingår utan extra kostnad.

Man väljer alltså att implementera detta från 2027. Detta för att ge tillverkare "nog med tid" för att anpassa sig till förändringarna. Pressmeddelandet nämner specifikt inte spelkonsoler, men en EU-representant säger till Overkill att handhållna spelmaskiner faller inom ramen för förordningen.