En betaversion av nästa systemuppdatering till Playstation 5 har börjat skickas ut till utvalda personer här och var i världen, och den kommer med en del intressanta grejer. Har man ett surround-system, ljudlimpa eller liknande med Dolby Atmos, kommer man till exempel kunna njuta av konsolens 3D-ljud.

Den största ljudmässiga nyheten är dock att det förhatliga pipljudet som alltid skvallrar om att vi satt oss ned för att spela en stund nu går att dämpa. Man kan ställa in olika ljudnivåer för pipet som hörs när man stänger av och på konsolen (eller sätter den i vänteläge), och det går till och med att stänga av det helt.

Andra tillskott i uppdateringen är att stödet för M.2 SSD-enheters kapacitet har höjts från 4 TB till 8 TB, även om de fortfarande måste uppfylla de krav som listas här. En annan bra funktion är att man kan utse en andra kontroll till "stödkontroll", vilket innebär att man kan använda två kontroller som om de vore en – bra om man har svårt att greppa en enstaka kontroll eller om man vill hjälpa ett barn som spelar. Det går dock inte att använda en Edge-kontroll som stödkontroll (men väl som "huvudkontroll").

Mer info om vad uppdateringen inkluderar här, och vi vet tyvärr inte när den släpps till den breda massan.