AI sveper genom spelbranschen – för vissa i form av en unken vind och för andra en frisk fläkt. Att den svenska speljätten Embracer skulle anamma tekniken kommer knappast som någon överraskning, och i en årsrapport berättar de lite mer om hur de ser på användandet av denna typ av automatisering.

Först och främst påpekar de att det vore en stor risk att undvika AI, eftersom de i så fall hamnar i underläge jämte andra företag. Därför har de tagit fram en uppsättning AI-policyer som ska vägleda deras egen implementering, och som slår fast att tekniken ska vara en "stärkande" faktor och inte ersätta faktiska människor.

De menar även att AI öppnar upp möjligheten för nya personer att programmera, såsom individer som inte kunnat göra det tidigare på kund av funktionsvariationer. Andra användningsområden är att låta AI kontrollera manus för att identifiera oegentligheter eller utföra annan kvalitetskontroll.

De siktar dock inte bara på att använda AI i spelutvecklingen, utan även i själva spelet för att ge spelare mer unika och skräddarsydda upplevelser.