Eftersom många inte är klara med fas ett och två har vi skjutit upp fas tre ett par timmar. Vi kommer självklart att skriva här så fort nästa bunt frågor är uppe.

En annan sak: Var inte rädda för att komma och fråga oss i vår monter om ni inte hittar en viss fråga. Vi hjälper så gärna till att hitta.

Mer om skattjakten här >>

Skicka en rättelse