När nu dammet lagt sig och årets första DreamHack är över - jag menar därmed naturligtvis DreamHack Summer 2004 - är det dags att luta sig tillbaka och reflektera över vad som varit. Resultatet är en biffig lista på plus- och minussidorna hos DH ur mitt perspektiv, som förhoppningsvis kan fungera som en tankeställare och diskussionsbas för såväl deltagare som arrangörer.

Läs krönikan >>

Skicka en rättelse