[[Raven Software]]-medarbetaren Kenn Hoekstra meddelar på sin webbsida Kenn's World att han ämnar ta en paus. Orsaken uppges vara att han önskar möta nya utmaningar. Före pausbeskedet arbetade Hoekstra bland annat med [[Quake IV]] och tidigare meriter inkluderar bandesign för [[Soldier of Fortune]] och [[Jedi Academy]].

Kenn's World >>
Raven Software >>

Skicka en rättelse