Even Balance, företaget bakom antifuskverktyget [[PunkBuster]], låter meddela att konsekvenserna för försök att hacka spelservrar med PunkBuster aktiverat skärpts avsevärt. Aktuell CD-nyckel stängs liksom tidigare av på livstid, dessutom stängs också en identitet byggd på den aktuella datorns hårdvara av. Det tyngsta straffet blir således att hackaren tvingas köpa nya upplagor av både spel och dator.

Fuskare, vik hädan! >>

Tipstack till Karg.

Skicka en rättelse