Ännu en intervju då vi hos EuroGamer kan få läsa om Unreal Engine 3, nästa

generationens grafikmotor från Epic som redan givit oss två mycket

framgångsrika och välanvända grafikmotorer. Intervjuoffret hos Epic

berättar lite om ekonomin kring motorn, plattformsstöd och vilka gränser

man tvingats sätta i antal spelare på samma server. Även användandet av

Unreal Engine 3 i MMORPG-spel omnämns.

Unreal-fanboi? Kolla här >>

Skicka en rättelse