Den senaste tidens ihärdiga rapporter om säkerhetshål i webbläsaren Internet Explorer har nu också smittat av sig på konkurrenten Mozilla. En säkerhetslucka som berör Windows-versionerna av [[Firefox]] och [[Thunderbird]] (fristående program för webbläsning och e-post) samt den kombinerade browsern/mejlbläddraren [[Mozilla]] har upptäckts. Uppdateringar som täpper till luckorna för respektive program samt information om hur man går tillväga finns tillgängliga via länken nedan.

Läs mer och hämta patcharna >>

Tipstack till Sälen.

Skicka en rättelse