Dags för dagens andra WW2-[[RTS]]-demo: en andra singleplayerdemo av Codename: Panzers är släppt. Demon, som är tyskspråkig, är 238 MB tung och sugs hem via länkarna på spelets webbsida. Om tyska inte är din kopp te behöver du inte vara ledsen, en engelskspråkig upplaga ska enligt tidigare uppgifter dyka upp i morgon.

Tyskspråkiga strateger tankar redan i dag >>

Skicka en rättelse