Världen Atys i [[The Saga of Ryzom]] betatestas för fulla muggar så att den är klar tills dess att allmänheten släpps in i slutet av året. Medan vi väntar får vi nöja oss med de bilder RPG Vault publicerat och den film spelets officiella sidan bjuder på, allt endast några musklick borta.

Fem bilder hittas på RPG Vaukt >>
Filmat betaäventyr på officiella hemsidan (94MB)>>

Skicka en rättelse