För att stilla din informationshunger har [[Silent Hunter]]-utvecklarna intervjuat sig själva på den officiella hemsidan. Sammanlagt 45 frågor ställs och besvaras och angående ett eventuellt betatest säger de följande:

"We?re still considering the possibility for a Beta Test. Recruitment will be done especially among the community members."

Intervju, del 1 >>
Intervju, del 2 >>

Skicka en rättelse