[[ESRB]]-märken har du troligen sett förut, de brukar sitta på spelkartongerna och förtälja vad man kan vänta sig av innehållet. [[Doom 3]] har nu testats av deras panel och föga oväntat blev utslaget "M" som i "Mature" (17 år och äldre) med en beskrivning som lyder "Blood and Gore,Intense Violence". Märkningen ska fungera som en vägledning för säljare och köpare och alltså inget som måste följas.

Besök ESRB >>

Skicka en rättelse