[[id Software]]-programmeraren Robert Duffy har uppdaterat sin [[.plan]]-fil med information om ett antal inställningsmöjligheter i [[Doom 3]]. Han redogör bland annat för vilken sorts maskin som krävs för att köra spelet med den högsta grafiknivån (Ultra). Håll i semesterpengarna om du ämnar ge dig in på det området...

Dags för nytt grafikkort? >>

Skicka en rättelse