[[id Software]]-programmeraren [[John Carmack]] berättar kort och koncist i ett foruminlägg hos Slashdot att [[källkoden]] till [[Quake III Arena]] är på väg att släppas som [[öppen källkod]], det vill säga bli fri för alla att modifiera. Carmack säger att man hoppas kunna genomföra släppet i slutet av året.

Mer info hos /. >>

Skicka en rättelse