Worthplaying har sin vana trogen publicerat hinkvis med bilder och filmer från aktuella spel. I dagens bunt ses bland annat [[Battle for Middlearth]], [[EverQuest II]], [[Battlefield 2]] och [[Brothers in Arms]].

<li>Alfa: AntiTerror, 12 bilder >>
</li><li>Close Combat: First to Fight, 13 bilder >>
</li><li>Worms Forts: Under Siege, 10 bilder >>
</li><li>LoTR: Battle for Middle Earth, 15 bilder >>
</li><li>Outlaw Golf 2, 7 bilder >>
</li><li>Brothers in Arms, 16 bilder >>
</li><li>Battlefield 2, 7 bilder >>
</li><li>EverQuest II, 14 bilder >>
</li><li>Counter-Strike: Source, 34 bilder >>
</li><li>På denna sidan hittas bland annat sex PC-titlar från Atari

  - Act of War: Direct Action, 3 bilder

  - Axis and Allies, 22 bilder

  - Chris Sawyer's Locomotion, 6 bilder

  - Dragonshard, 11 bilder

  - Dungeons & Dragons Online, 27 bilder

  - Sid Meier's Pirates!, 6 bilder</li>