Att mängden spam stadigt tilltar i e-postlådan kan bland annat undertecknad intyga. Hos IDG skriver man idag om en rapport från företaget Messagelabs som bär namnet "E-mail Security Intelligence Report". Rapporten visar att spamtrenden ökat kraftigt - i juni var 86% av de av Messagelabs analyserade meddelandena spam, att jämföra med 53% i mars. Messagelabs konstaterar även att spamföretagen i ökad utvidgning samarbetar med varandra och delar på adresslistor.

Läs mer om detta otyg hos IDG.se >>

Tipstack till k0rken.