Det mycket rosade och ibland risade [[Call of Duty]] utökas i höst både på single- och multiplayerfronten i och med expansionen United Offense. Skribenter på både GameSpot och TeleFragged fick chansen att testa just MP-delen på QuakeCon och överlag är de förväntansfulla inför fullversionen. Tre nya spelsätt kommer att erbjudas, tillsammans med nya vapen och fordon.

Läs GameSpots intryck... >>
... eller TeleFraggeds >>