Sluten betatestning av [[Tribes: Vengeance]] pågår för fullt och i forumet hos TribalWar.com redogörs för innehållet i nästa uppdatering - som kommer vara öppen för alla att testa. Vid sidan av denna information finns två filmklipp att tillgå, i storlekar om 28 respektive 47 MB.

Innehållet i nästa beta >>
Film #1 >>
Film #2 >>