En ny omgång betatestning av [[MMORPG]]:t [[The Saga of Ryzom]] är under uppsegling, uppges på spelets hemsida. Den nya buggletarvändan drar igång nästa måndag, den 30 augusti, och tre gånger fler försökspersoner än tidigare kommer släppas in. Ansökningar tas emot till och med startdatumet.

Delta i buggstädningen >>