Med vitlök och krucifix i högsta hugg fann GameBanshee mod att samtala med en vampyrförälder, närmare bestämt Leonard Boyarsky på Troika Games angående det [[Half-Life 2]]-motordrivna rollspelet [[Vampire: The Masquerade: Bloodlines]]. Frågor om hur utvecklingsarbetet fortskrider, vilken sorts karaktärer som ingår och hur multiplayer ser ut gås igenom.

Kärvänligt samtal med en smak av blod >>