Två tyska kodare har lyckats med konststycket att skapa ett verktyg som konverterar existerande [[Quake 3]]-banor till [[Doom 3]]-motorn. Det blott 4.7MB stora programmet borde vara en stor hjälp för banknåpare som vill föra över sina gamla arenor till den något vassade grafikmotorn. På hemsidan kan man läsa att verktyget gör följande:

<li> Convert Quake3 Map into Doom3 Map
</li><li> Extract textures needed by the map
</li><li> Convert textures to Doom3
</li><li> Copy material list to the right place
</li><li> Extract models needed by the map
</li><li> Convert Models to Doom3
</li><li> Extract needed textures by the models
</li><li> Convert model textures to Doom3
</li><li> Copy model material list to the right place

Något för dig? >>

Tipstack till mcnil! </li>