Games Domain har med luppen i ena handen och fjäderpennan i den andra tittat närmare på [[Dragonshard]] - ett RTS baserat på Dungeons & Dragons. Då de bjuder på text, bild och film borde du inte ha något större problem med att ta del av deras intryck.

Ta ett troll i handen och traska över till Games Domain >>