Den svenska spelutvecklaren [[Digital Illusions]], främst känd för [[Battlefield 1942]], har köpt Trauma Studios. I köpet ingår varumärket [[Desert Combat]], en Trauma-utvecklad modifikation till BF1942 som hyllats av mången spelare.

"På samma sätt som Digital Illusions kanadensiska kontor kommer Traumas fokus därmed att ligga på koncept- och spelutveckling, och inte på teknikutveckling. Inledningsvis kommer Trauma att arbeta med ett koncept till ett nytt PC-spel som bygger på Battlefield 2:s spelmotor. Bolagen har samarbetat sedan februari 2004 och Trauma ska även fortsättningsvis utveckla delar av Battlefield 2."

Dice om affären >>

Tipstack till Ningizida, Xerxes m.fl.