Fredag innebär ledighet, åtminstone för den måndag-till-fredag-arbetande delen av befolkningen. Med anledning av detta är delar av FZ-personalen med snabba linor frånvarande, varför det tagit sin lilla tid att få upp Medal of Honor: Pacific Assault-demon till vårt filarkiv. Emellertid lyckades vi slita en medarbetare ur fredagsdimman, vaför du nu kan tanka demon från vårt vassa filarkiv.

Äremedaljen i Stilla havet tankas från FZ >>