Den som kan sina transportspel är bekant med en viss Chris Sawyer, mannen bakom åldringar som [[Transport Tycoon]] och [[Rollercoaster Tycoon]]. Den gode Sawyer står i begrepp att färdigställa Locomotion, ett strategispel där det gäller att få loken att rulla mer tidsenligt än vad Connex lyckas med. En demoversion har släppts, i vilken tre tutorials och en bana ingår. Två varianter står till buds - med (124 MB) eller utan (29 MB) musik, där den senare hittas hos 3D Gamers.

Tanka från
Gamer's Hell >>
3D Gamers >>