[[Battlefield 1942]]-modifikationen BattleGroup42 har skuttat upp ett steg på utvecklingsskalan och stoltserar nu med versionssiffrorna 1.0. Klientdelen tar massiva 806 MB av din hårddisk i anspråk, medan servern kräver överkomligare 90 MB. Om du har en tidigare version installerad rekommenderas du att avlägsna den innan du skickar i version 1.0.

Tanklänkar på battlegroup42.com >>

Tipstack till Flying Frog.