Logistikliret Transport Giant står i begrepp att expandera. Ett tillägg vid namn Down Under är under utveckling och som namnet antyder är det transporter i Australien som gäller. Typiska australienprylar som gigantiska lastbilar, förflyttning av opaler med mera ingår.

G'day mate! >>