En nysläppt filmsnutt från stadsbyggarspelet [[Immortal Cities: Children of the Nile]] ger oss en inblick i hur en forntida egyptisk stad kan se ut. Rullen är 45 MB tung och om man vill fördjupa sig i innehållet finns en omfattande beskrivning att läsa.

NileCity >>