Istället för att läsa syskonens privata alster kan blicken riktas mot GameSpy som langat upp den andra delen av utvecklardagboken från [[The Movies]]. Författaren denna gång är [[AI]]-programmeraren Cliff Harris som beskriver hur man håller sina skådespelare glada och samarbetsvilliga.

Bli nästa Tarantino eller Luc Besson >>