Todd Hartwig, producent på rollspelet [[Demon Stone]], har suttit fjättrad på GameSpy med förhörslampen obarmhärtigt riktad rakt i ögonen. Tio svar lyckades de klämma ur honom innan han lyckades fly ut genom fönstret.

Förhöret finns återgivet här >>
Spelets spartanska hemsida >>