Allt sedan det anrika forskningsinstitutet Stanford University 1963 utvecklade den första datormusen har också åtskilliga musmattor sett dagens ljus. Den senaste i raden av tekniska landvinningar kallas Corepad och har utsatts för intensiv provkörning i FZ:s testlabb, där Wilhelm "W2k" Svenselius den senaste tiden räknat friktionskoeffecienter - med alarmerande resultat. Bra eller dåligt?

Svaret finns i recensionen >>